Brukes utelukkende til å legge til en aktivitet for bedriften. Disse vil komme opp automatisk på aktivitetssiden.

2 timer urtetur

Urter og tradisjonskunnskap

2-timer opplevelse på Moski besøksgård, «Det skråstilte tunet»

I opplevelsen inngår:

 • En smak på vårens urter
 • Servering av bålkaffe, te, kaffeost, samt saft og kake laget med lokale urter fra gården.
 • Læring om tradisjonskunnskap;
  • Selvberging i gammel tid
  • Nyttegjøring av naturens matressurser
  • Samisk gårdsbruk før og nå

Foruten om å få litt innblikk i selvbergingslivet i gammel og ny tid på et skråstilt tun, legger vi til rette for å lære hvor enkelt det er å bruke matressursene fra naturen i den daglige husholdningen. Vi tar utgangspunkt i de næringsrike ressursene om våren. De små spirene av urter som dukker opp på markene, sevjen som strømmer i bjørka og knoppene på bar- og lauvtrær. Alt som kroppen trenger av vitamininnsprøyting etter en lang vinter i Nord-Norge.

Gjennom hele året har man nyttiggjort seg av det naturen har å bidra med. Det er ikke bare bærspann, soppkurv og en sekk på ryggen man har med seg på alle vandringer i marka. Nevenyttige menn og kvinner har alltid øynene åpne for emner som vil kunne brukes i duodji (handverk).

Gjennomføring

Vi samles rundt rundt bålet på «Det skråstilte tunet».

De besøkende får mulighet til å smake på gårdens saft av geitrams eller mjødurt og får høre om bruken av naturressursene i markebygda for 60-70 år siden.

Turen går til «Boskahagen» eller der det kryr av geitramsskudd. Gjennomføres turen når kvann/boska skyter seg opp fra marka, kan den besøkende plukke og smake på urten mens vi forteller hvordan urten har vært brukt før- og hvordan vi kan bruke urten i dag.

Turen går videre opp mot en utmarksteig med nydelig utsikt over Snubbavannet/Duorgajävri. Her får vi høre om bruken av naturressursene i utmarka.. Vårens spirer kan samles til salat og suppe- eller urten kan være så smakfull at den bare må spises med det samme.

Rundt bålet på samlingsplassen er det tid for kaffe/te, kaffeost eller saft laget på urter. Det vanker en smak av urtekake, mens de besøkende får høre om samisk tradisjonskunnskap i de markesamiske bygdene.

Periode for gjennomføring:

Turen kan gjennomføres hver dag i perioden 15. Juni – 1. Juli.

Turen kan justeres noe etter værforhold.

Dersom det er regn eller kaldt, brukes lavvuen som samlingsplass.

Gruppestørrelse 4-8 personer

Bekledning: lett genser og vindtett jakke i tilfelle vind. Det er viktig å kle seg etter været.

I tillegg har vi engangshansker til gjester som ønsker å plukke urter. De får også låne en dertil egnet kniv.

Skotøy: Det er viktig at man har med godt skotøy som også er stødig og varm når vi skal gå i marka.

Været kan vise seg fra alle sider.

Vi som leder turen har samisk tilhørighet i området, bruker urter i husholdningen, har formidlingsevne og snakker norsk og engelsk.

Å sette opp en tradisjonell lavvu

Å sette opp en tradisjonell lavvu, innrede den og overnatte 

Sted: nær Šlubbugoahte

Opplevelsen tilbyr vi dersom ei litt større gruppe ønsker å leie Šlubbogoahte over 2 døgn eller mer eller dersom gruppen som leier Šlubbogoahte ønsker å lære hvordan samene reiser opp en tradisjonell lavvu.

På en liten forhøyning ikke langt fra Šlubbogoahte/gammen, reiser vi lavvuen. De besøkende deltar i arbeidet med å reise en tradisjonell lavvu. Lavvu-duken trekkes over rajene (bjørkestengene) og bindes fast med bånd slik at røyken fra ildstedet får utgangsåpning. Kjelen henges over árran/ildstede og døra settes på plass. Samtidig får du lære om hvor døra skal være, hvorfor lavvuen ikke har to innganger i nyere tid og mye mer. Du er med å legge duorga (riskvister) som underlag og reinskinn over. Det er overnattingsplass til 4-5 personer.

Periode for gjennomføring:

Lavvu kan reises dersom gjestene som leier Šlubbogoahte har behov for flere overnattingsplasser. 

Pris: 800 nkr

Dette må du være med på!

Fortellinger i lavvu med en smak av samisk mat

Fortellinger i lavvu med en smak av samisk mat

Ca. 2-timer opplevelse på Moski besøksgård «Det skråstilte tunet» 

I opplevelsen inngår 

 • Det fortelles…. 
 • Servering av tørket elgkjøtt eller røkt ørret, og selvfølgelig bålkaffe.

Samene i Snubba/Duorga har alltid nyttiggjort seg av ressursene i naturen. Fortellertradisjonene om dagliglivet, både på og under jordoverflata, er vevd inn i historiene, som også omfatter magiske helbredende krefter. 

En tur i mørket gjennom Snubba/Duorga, gir deg kulissene rundt fortellingene om skrømtet som er ute i ly av mørket, eller om huldra som bodde i berget. Gjennom disse fortellingene oppdro samene sine barn. Beskyttelse mot onde krefter var viktig å oppdragelsen, og også praktisk for samene i sine dagligdagse gjøremål.

Det daglige virke som bonde med kreatur på bås, danner grunnlaget for historier om utmarkslått, bonderomantikk og behandling av dyr fra vugge og til grav. Folket livnærte seg også av jakt, fangst, fiske og andre produkter som naturen ga. I skogene, både i og omkring Snubba/Duorga, lusket både bjørn, ulv, jerv og gaupe. Elgen inntok arenaen først omkring 1950.

Møte med storsamfunnet fra før århundreskiftet på 1800-tallet, mot slutten av 1900-tallet, stigmatiserte befolkningen. Disse møtene resulterte i endring av språk fra samisk til norsk, og klesdrakten fra gakti (kofte) til norske klær. Men både den særegne samiske dialekten for Ofoten og Sør-Troms samt bruken av samiske og samisk inspirerte klær og pynt, har tatt seg opp igjen.

Dette utgjør basisen for de utallige historiene som samene er født og oppvokst med, og som vi kan videreformidle om anledningen byr seg. Samene er et fortellende folk hvor muntlige overleveringer bygde broer over utallige generasjonskløfter bakover i tid. 

Periode for gjennomføring:

Opplevelsen kan gjennomføres hver dag i perioden 1. til 15. September. 

Gruppestørrelse 5–12 personer 

Vi som gjerne forteller, har samisk tilhørighet i området, formidlingsevne og snakker norsk og engelsk. 

3 timer fisketur. Med båt på Snubbavannet/Duorgajävri

Med Geir på Snubbavannet/Duorgajävri:

Fra Moski går vi om lag 1 kilometer ned til vannet hvor en robåt ligger og venter. Vi er alle kledd ut fra værforholdene og har redningsvest utenpå ytterklærne. Geir kjenner til fiskeplasser og skjær, og vil ro ut på vannet mens gjesten må stå for fiskinga. I dag kan vi fiske med fiskeredskapet oter. Dette redskapet består av ei spesialfjøl som er festet i et solid fiskesnøre. Denne settes på vannet, og når Geir ror er det fiskerens oppgave å slippe ut fiskesnøre. Når alle fluene er satt ut, vil Geir si fra når tilstrekkelig fiskesnøre er sluppet ut i vannet.

Når båten roes, vil snøret bli slept etter båten.  Som fisker kan du nok føle deg ganske utålmodig, mens du venter på at ørreten skal gape over flua. Men når det rykker til i stanga, har fiskeren den spennende jobben med å dra fisken mot båten og berge den over bord. Sjølfiska fersk ørret til middag smaker vidunderlig. Etter endt fiske, tar vi oss tilbake. Geir hjelper til med å sløye fisken dersom det er ønskelig.

Periode for gjennomføring:

Turen kan gjennomføres hver dag i perioden 1. til 15. september. 

Turen kan justeres noe etter værforhold.

Gruppestørrelse 2 personer kan være med i robåten. Hvis ønskelig kan noen gjester bli rodd på holmer for å fiske med stang.

Bekledning: lett genser og vindtett jakke i tilfelle vind. 

Det er viktig å kle seg etter været.

Skotøy: Det er viktig at man har med godt skotøy som også er stødig og varm når vi skal gå i marka. I tillegg bør fottøyet være regntett da man går over myrer og kanskje må vasse for å få inn ørreten.

Geir, som er guiden, er født og oppvokst i Snubba/Duorga. Han har stor formidlingsevne og snakker norsk og engelsk.

Geirs skogstur

3 timer Juni måned

Geirs skogstur 

3-timer vandring rundt Šlubbogoahte

Geir guider en tur i marka:

Turen både starter og ender på Šlubbogoahte. Vi vil tilbakelegge 2-3 kilometer i lettgått terreng i løpet av turen. 

Turen vil følge gamle kulturstier. Vi vandrer gjennom en frodig og trolsk gran- og bjørkeskog, over flotte moltemyrer og tilbake til frodig bjørke – og granskog. Geir vil forklare sammenhengen mellom frodigheten til skogen og den lokale fjellgrunnen. I disse skogene lever ville dyr slik som elg, bjørn, jerv, gaupe og muligens ulv. I tillegg finner vi spor etter vanlige smådyr som rev, røyskatt, ekorn, hare, mus, lemen og mår. Vanlige småfugler og kråkefugler vil vi se, og hvis lykken står oss bi, vil vi se rovfugler svev over skogen. Høst og vinter foregår det jakt på småvilt og elg.

På veien passerer vi restene av en elektrisk kraftstasjon fra 1946. Kraftstasjonen leverte strøm til en gård i markebygda. Vi besøker restene av en boplass fra 1930-tallet, hvor huset er bygget på tradisjonelt reisverk stil, mens fjøset var en gamme. Ved Varge-Pål holla forteller Geir sagnet om den spesielle familien som bodde i området for 170 år siden. Her skuer vi ut over hoppbakken i markebygda Snubba/Duorga der bakkerekord er 42 m. Ved Snubbkollholla forsvinner bekken ned i jorda. Geir vil forklare hvordan slike tuneller dannes. Vandringen tilbake til Šlubbogoahte inkluderer en spektakulær utsikt over Ofotfjorden og fjellene omkring og geologen i Geir vil forteller om hvordan terrenget ble til. Vi bfølger ei elv som først forsvinner ned i jorda for så å dukke opp igjen, mens vi ledsages av geologens snakk om karst og oppløsning av stein. 

På hjemvegen passerer vi to fraflyttede gårder som livnærte seg av jordbruk etter datidens bruksmåter.

Periode for gjennomføring:

Turen kan gjennomføres hver dag i perioden 15. juni til 1. Juli. 

Turen kan justeres noe etter værforhold.

Gruppestørrelse 5-10 personer 

Bekledning: lett genser og vindtett jakke i tilfelle vind.

Skotøy: Godt skotøy som også er stødig og varm når vi skal gå i marka.

Været kan vise seg fra alle sider.

Geir, som er guiden, er født og oppvokst i Snubba/Duorga. Han er utdannet geolog, har naturfag i fagkretsen fra UIT, har jaktet på småvilt gjennom sin oppvekst og er med i jaktlaget i Indre Evenes de siste 20 årene. Geir interesser er lokal historie, samisk historie generelt og markasamisk historie spesielt. Geir har stor formidlingsevne og snakker norsk og engelsk.