Geirs skogstur

3 timer Juni måned

Geirs skogstur 

3-timer vandring rundt Šlubbogoahte

Geir guider en tur i marka:

Turen både starter og ender på Šlubbogoahte. Vi vil tilbakelegge 2-3 kilometer i lettgått terreng i løpet av turen. 

Turen vil følge gamle kulturstier. Vi vandrer gjennom en frodig og trolsk gran- og bjørkeskog, over flotte moltemyrer og tilbake til frodig bjørke – og granskog. Geir vil forklare sammenhengen mellom frodigheten til skogen og den lokale fjellgrunnen. I disse skogene lever ville dyr slik som elg, bjørn, jerv, gaupe og muligens ulv. I tillegg finner vi spor etter vanlige smådyr som rev, røyskatt, ekorn, hare, mus, lemen og mår. Vanlige småfugler og kråkefugler vil vi se, og hvis lykken står oss bi, vil vi se rovfugler svev over skogen. Høst og vinter foregår det jakt på småvilt og elg.

På veien passerer vi restene av en elektrisk kraftstasjon fra 1946. Kraftstasjonen leverte strøm til en gård i markebygda. Vi besøker restene av en boplass fra 1930-tallet, hvor huset er bygget på tradisjonelt reisverk stil, mens fjøset var en gamme. Ved Varge-Pål holla forteller Geir sagnet om den spesielle familien som bodde i området for 170 år siden. Her skuer vi ut over hoppbakken i markebygda Snubba/Duorga der bakkerekord er 42 m. Ved Snubbkollholla forsvinner bekken ned i jorda. Geir vil forklare hvordan slike tuneller dannes. Vandringen tilbake til Šlubbogoahte inkluderer en spektakulær utsikt over Ofotfjorden og fjellene omkring og geologen i Geir vil forteller om hvordan terrenget ble til. Vi bfølger ei elv som først forsvinner ned i jorda for så å dukke opp igjen, mens vi ledsages av geologens snakk om karst og oppløsning av stein. 

På hjemvegen passerer vi to fraflyttede gårder som livnærte seg av jordbruk etter datidens bruksmåter.

Periode for gjennomføring:

Turen kan gjennomføres hver dag i perioden 15. juni til 1. Juli. 

Turen kan justeres noe etter værforhold.

Gruppestørrelse 5-10 personer 

Bekledning: lett genser og vindtett jakke i tilfelle vind.

Skotøy: Godt skotøy som også er stødig og varm når vi skal gå i marka.

Været kan vise seg fra alle sider.

Geir, som er guiden, er født og oppvokst i Snubba/Duorga. Han er utdannet geolog, har naturfag i fagkretsen fra UIT, har jaktet på småvilt gjennom sin oppvekst og er med i jaktlaget i Indre Evenes de siste 20 årene. Geir interesser er lokal historie, samisk historie generelt og markasamisk historie spesielt. Geir har stor formidlingsevne og snakker norsk og engelsk.