Fortellinger i lavvu med en smak av samisk mat

Fortellinger i lavvu med en smak av samisk mat

Ca. 2-timer opplevelse på Moski besøksgård «Det skråstilte tunet» 

I opplevelsen inngår 

  • Det fortelles…. 
  • Servering av tørket elgkjøtt eller røkt ørret, og selvfølgelig bålkaffe.

Samene i Snubba/Duorga har alltid nyttiggjort seg av ressursene i naturen. Fortellertradisjonene om dagliglivet, både på og under jordoverflata, er vevd inn i historiene, som også omfatter magiske helbredende krefter. 

En tur i mørket gjennom Snubba/Duorga, gir deg kulissene rundt fortellingene om skrømtet som er ute i ly av mørket, eller om huldra som bodde i berget. Gjennom disse fortellingene oppdro samene sine barn. Beskyttelse mot onde krefter var viktig å oppdragelsen, og også praktisk for samene i sine dagligdagse gjøremål.

Det daglige virke som bonde med kreatur på bås, danner grunnlaget for historier om utmarkslått, bonderomantikk og behandling av dyr fra vugge og til grav. Folket livnærte seg også av jakt, fangst, fiske og andre produkter som naturen ga. I skogene, både i og omkring Snubba/Duorga, lusket både bjørn, ulv, jerv og gaupe. Elgen inntok arenaen først omkring 1950.

Møte med storsamfunnet fra før århundreskiftet på 1800-tallet, mot slutten av 1900-tallet, stigmatiserte befolkningen. Disse møtene resulterte i endring av språk fra samisk til norsk, og klesdrakten fra gakti (kofte) til norske klær. Men både den særegne samiske dialekten for Ofoten og Sør-Troms samt bruken av samiske og samisk inspirerte klær og pynt, har tatt seg opp igjen.

Dette utgjør basisen for de utallige historiene som samene er født og oppvokst med, og som vi kan videreformidle om anledningen byr seg. Samene er et fortellende folk hvor muntlige overleveringer bygde broer over utallige generasjonskløfter bakover i tid. 

Periode for gjennomføring:

Opplevelsen kan gjennomføres hver dag i perioden 1. til 15. September. 

Gruppestørrelse 5–12 personer 

Vi som gjerne forteller, har samisk tilhørighet i området, formidlingsevne og snakker norsk og engelsk.