Å sette opp en tradisjonell lavvu

Å sette opp en tradisjonell lavvu, innrede den og overnatte 

Sted: nær Šlubbugoahte

Opplevelsen tilbyr vi dersom ei litt større gruppe ønsker å leie Šlubbogoahte over 2 døgn eller mer eller dersom gruppen som leier Šlubbogoahte ønsker å lære hvordan samene reiser opp en tradisjonell lavvu.

På en liten forhøyning ikke langt fra Šlubbogoahte/gammen, reiser vi lavvuen. De besøkende deltar i arbeidet med å reise en tradisjonell lavvu. Lavvu-duken trekkes over rajene (bjørkestengene) og bindes fast med bånd slik at røyken fra ildstedet får utgangsåpning. Kjelen henges over árran/ildstede og døra settes på plass. Samtidig får du lære om hvor døra skal være, hvorfor lavvuen ikke har to innganger i nyere tid og mye mer. Du er med å legge duorga (riskvister) som underlag og reinskinn over. Det er overnattingsplass til 4-5 personer.

Periode for gjennomføring:

Lavvu kan reises dersom gjestene som leier Šlubbogoahte har behov for flere overnattingsplasser. 

Pris: 800 nkr

Dette må du være med på!